Thơ vui tặng bạn

Thơ vui tặng bạn

           Tặng Thế Kỷ nhân dịp bạn Được bổ nhiệm Phó ban Tuyên giáo Trung ương 

 alt

Viết Hiện và Thế Kỷ bên tượng đài Chiến sĩ Điện Biên tháng 3-2009

Bạn là Thế Kỷ- Nghệ An
Ta là Viết Hiện vui tràn cung mây
Đã từng xuôi ngược đó đây
Nhưng sao quên được những ngày gian lao
Bạn thì tuổi trẻ tài cao
Còn ta  phận thấp nhưng nào hề chi
Đường đời xoải cánh ta  đi
Ham vui ham viết cũng vì chữ Nhân
Đời  cho ta chữ chuyên cần
Yêu thương bầu bạn muôn phần vui thay...
“Ta thành ông ngoại rồi đây"*
Bạn đang còn trẻ  những ngày hiển vinh
Trời cho mỗi đứa tính tình
Nhưng sao ta lại giống mình quá thôi
Cùng là ham cuộc rong chơi
Nếu em có hẹn cuối trời cũng đi
Ta yêu bạn đến thế thì
Nhưng ta mong bạn cái gì cũng ta...
               
                                        Hải Dương 2-9-2010     

                                 --------------------
                                
*Ý thơ Kim Chuông  

Nguyễn Đình Xuân

Em đã đưa ảnh họp CTV báo Hải Dương lên trang của em.

thynguyen81

Cho em gửi lời thăm cả thành phố HD của anh!

Nguyễn Đình Xuân

Gửi anh Viết Hiện: Em đã nhận được giấy mời của báo gửi. Thứ sáu gặp anh rồi anh đừng "trốn" như năm vừa rồi nhé!

Hoài Khánh

Gửi anh Nguyễn Viết Hiện

Chúc anh thêm nhiều biềm vui!
Chiều thứ sáu chúng ta gặp nhau ở Hải Dương nhé!